Pasīvās dzīvojamās ēkas jaunbūves un labiekārtojuma projekta izstrāde

Divu vienstāva dzīvojamo ēku un saimniecības ēku jaunbūves un teritorijas labiekārtojums.

Ēkas projektētas pēc pasīvās ēkas standartiem un vides pieejamības prasībām. Būvprojektā izstrādātas ēkas bērnu ilgstošai sociālai aprūpei, kuras pietuvinātas ģimeniskai videi, lai veicinātu bērna un ģimenes atkalapvienošanos vai jaunas ģimenes iegūšanu vai, ja tas nav iespējams, sagatavo bērnu patstāvīgas dzīves uzsākšanai. Izveidot atbilstošu teritorijas labiekārtojumu. Ēku un teritoriju pielāgot cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, nodrošinot piekļuvi visām ēkas telpām. Paredzētas vienstāva dzīvojamās ēkas, kas paredzētas 8 bērnu izvietošanai, kā arī pieguļošo teritoriju labiekārtojums - apstādījumu veidošana, apzaļumošana, bērnu rotaļu laukumu ierīkošana un piebraucamo ceļu izbūve.

Ēkas paredzētas ar pasīvās ēkas standartiem ar kopējo enerģijas patēriņu ne lielāku par 120kWh/m2

Objektu adreses: Liepājā, Salmu ielā 53 un Kuldīgas ielā 2

PASŪTĪTĀJS: Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija

APJOMS: 280 m2

REALIZĀCIJAS LAIKS: 2020.