Strādājam pie Dundagas pils pārbūves būvprojekta.

Esam jau sākuši darbu pie" Dundagas pils pārbūves, pielāgojot to amata prasmju popularizēšanai un ekspozīciju izvietošanai" būvprojekta izstrādes.

Būvprojekts paredz iekštelpu interjera risinājumus, esošo vēsturisko logu un durvju saglabāšanu un restaurāciju. Paredzam pacēlāja uzstādīšanu starp 1. un 2. stāviem - vides pieejamības nodrošināšanai.

Kā arī - inženiertīklu modernizāciju.


Pakalpojumu saraksts