Sikspārņi Ķemeru kultūrvēsturiskājā parkā

Ķemeru kultūrvēsturiskā parka restaurācijas projekta ietvaros tika iesaistīts sikspārņu eksperts.

Paviljonā-rotondā uz "Mīlestības saliņas" mājvietu atraduši pigmejsikspārņi - viena no 16 Latvijā sastopamajām sikspārņu sugām. Vasaras kolonijas jeb aukļkolonijas veido mātītes ar mazuļiem, tēviņi šajā laikā dzīvo atsevišķi. Pavisam mūsu valstī zināmas tikai trīs pigmejsikspārņu koloniju atrašanās vietas.

Šeit pavisam konstatētas deviņas sikspārņu sugas - ziemeļu sikspārnis, divkrāsainais sikspārnis, natūza sikspārnis, rūsganais vakarsikspārnis, pigmejsikspārnis, garausainais sikspārnis, pundursikspārnis, ūdeņu naktssikspārnis un dīķu naktsikspārnis.


Pakalpojumu saraksts