Rundāles novada pašvaldības multifunkcionālā centra būvniecības uzsākšana

2016.gada decembrī tika parakstīts būvniecības līgums par Livland Group izstrādātā būvprojekta "Rundāles novada pašvaldības multifunkcionāls centrs "Pilsrundāle 1""

2016.gada decembrī tika parakstīts būvniecības līgums par Livland Group izstrādātā būvprojekta "Rundāles novada pašvaldības multifunkcionāls centrs "Pilsrundāle 1"" būvniecības uzsākšanu pirmo un trešo kārtu. Livland Group nodrošina autoruzraudzību.


Pakalpojumu saraksts