Raksts par Ķemeru parku žurnālā "Latvijas būvniecība"