Mērniecība

Mērniecība

Izstrādājam :

  • topogrāfisko uzmērīšanu;
  • robežplānus;
  • izpilduzmērījumus;
  • zemes ierīcības projektus.

Mērniecības rezultāti tiek sagatavoti gan digitālā, gan izdrukas lapu formā.

Topogrāfiskos plānus par pamatu savam darbam izmanto projektētāji, arhitekti, teritoriālplānotāji, tūristi, pētnieki, glābšanas dienesti un vēsturnieki, kā arī vairāki citu profesiju pārstāvji.

Veicam zemes gabalu robežu instrumentālu uzmērīšanu, izgatavojam robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānus.
Veicam būves novietnes uzmērījumus un inženierkomunikāciju (gāzes vada, ūdens vada, kanalizācijas, elektrības,  sakaru kabeļu u.c.) izpilduzmērījumus. Izgatavojam piesaistes plānus.

Mūsu jaunākie projekti:

  • Zemes ierīcības projekta izstrāde – Grantiņu ielas (Mārupe), Vidzemes iela 62 (Salacgrīva)
  • Topogrāfisko plānu izstrāde – Ziedoņdārzs un Grīziņkalns (Rīga) ,Rencēnu iela 10 (Rīga), Pulkas iela 4 (Rīga), Beberbeķi 2 (Babītes pagasts), Pildas iela 19 (Rīga)
  • Izpilduzmērījumi – Ziedoņdāzrs un Grīziņkalns (Rīga), “Mežvidi” (Kārsava), Kandavas iela 2 (Rīga)

Pajautāt cenu

Topogrāfiskā uzmērīšana ir topogrāfiskās informācijas iegūšana, sagatavošana un apstrāde (attēlošana), saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Tā ietver apvidus situācijas un reljefa uzmērīšanu vienlaikus, attēlā parādot zemes virsmas platības pēc to lietošanas veida. Topogrāfiskais plāns ir samazināts apvidus attēlojums (mērogs 1:250, 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000).

Topogrāfiskā uzmērīšana ir nepieciešama projektēšanas darbiem, inženierkomunikāciju izbūvei, detālplānojumu un zemes ierīcības projektu izstrādei.

Nepieciešamie dokumenti darbu uzsākšanai:

  • Zemes robežu plāns vai cits grafisks materiāls, kurā attēlota uzmērāmā teritorija, objekta izvietojuma shēma un robežas
  • Zemesgrāmata

Topogrāfisko plānu derīguma termiņu nosaka vietējās būvvaldes. Parasti tas ir viens gads, ja pašvaldība nav noteikusi garāku termiņu, bet ne ilgāku par diviem gadiem.

Detalizētākai informācijai, sazinieties ar mums!


Pakalpojumu saraksts