Ķemeru ūdenstorņa pārbūve un restaurācija

Livland Group pēc Jūrmalas pilsētas domes pasūtījuma izstrādāja būvprojektu “Ķemeru ūdenstorņa pārbūve un restaurācija”.

Objekta atrašanās vieta: Tukuma iela 32, Jūrmala, LV-2012.

 

Būve ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis “Ūdenstornis” (valsts aizsardzības Nr. 5426), kā arī atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa “Ķemeru kūrorts” (valsts aizsardzības Nr. 6085) teritorijā.

 

Izstrādātais būvprojekts paredz veikt ēkas atjaunošanu, iebūvējot esošajā apjomā 2.stāvu, kā arī veicot nelielu 1.stāva iekštelpu pārplānojumu, pielāgojot to vides pieejamības prasībām.

 

Ēkā tiek paredzēts saglabāt ūdenstorņa funkciju, atjaunot skatu platformas divos līmeņos, 1. un 2.stāva telpas tiks izmantotas Ķemeru vēstures ekspozīcijas izvietošanai, ēkas pagrabstāvu paredzēts izmantot tehniskajām vajadzībām.

 

Ņemot vērā ēkas vēsturisko vērtību, tās ārējais apjoms netiek mainīts. Tiek veikta pilna ēkas restaurācija un atjaunošana, ņemot vērā arhitektoniski mākslinieciskā izpētē izstrādātos norādījumus un situāciju dabā. Uz ēkas jumta - skatu platformas paredzēts atjaunot Latvijas karoga mastu, tālskati un soliņus.

 

Būvei ir torņveida forma ar atklātu arkādi pa vidu, uz kuras ir izvietots pirmais skatu laukums. Otrs skatu laukums ir torņa pašā augšā uz jumta.

 

Ēkas pirmā stāva līmenī, papildus tūrisma informācijas materiāliem, tiks izvietots ekrāns 360 grādu panorāmas eksponēšanai, tādejādi radot iespēju cilvēkiem zemes līmenī vērot Ķemerus no augšas.

 

Ņemot vērā to, ka ūdenstornis vēsturiski bijis arī Triangulācijas vides punkts mērniecībā, veicot torņa restaurāciju, skatu laukuma grīdā tiks paredzēta vieta informatīvajai atzīmei par šo vēsturisko ūdenstorņa funkciju. 

Foto no Livland Group un RE&RE group arhīva.


Pakalpojumu saraksts