Gada iepirkumu specialists 2016

Mūsu kolēģe Sintija Ādmīdiņa saņem atzinības rakstu kā Gada iepirkumu speciālists 2016!

Mūsu kolēģe Sintija Ādmīdiņa saņem atzinības rakstu kā Gada iepirkumu speciālists 2016!

Žurnāls “Iepirkumi” sadarbībā ar Iepirkumu uzraudzības biroju pirmo reizi Baltijā rīkoja Iepirkumu Gada balvas pasniegšanu un gada nozīmīgāko konferenci iepirkumu jomā, kas norisinājās 2016.gada 1.decembrī. 

Organizatoru mērķis - pasniegt Iepirkumu Gada balvu vairākās kategorijās kā pateicību un novērtējumu pasūtītājiem, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem un piegādātājiem.


Pakalpojumu saraksts