Ēkas fasāžu izgaismošanas projekta izstrāde

Ēkas Valdemāra ielā 3, Rīgā fasāžu apgaismojuma projekta izstrāde. Iecere un projekts paredz, ka fasādes apgaismojumam ekspluatācijas laikā jābūt maināmam (svētku, ikdienas, diennakts, nedēļas intervālos). Projekta ietvaros tiek izstrādātas apgaismojuma skices vizualizācijās, jaunā apgaismojuma elektroapgādes un vadības nodrošinājuma risinājumi.


Pakalpojumu saraksts