Vakances

Skvēra Tūristu ielā 2A, Ķemeros atjaunošana

Livland Group pēc Jūrmalas pilsētas domes pasūtījuma izstrādāja būvprojektu “Skvēra Tūristu ielā 2A, Ķemeros atjaunošana”.

Objekta atrašanās vieta: Tūristu iela 2A, Jūrmala, LV-2012.

 

Objekts ir izbūvēts 1950. gadā, kā labiekārtots skvērs ar celiņu tīklu, parka labiekārtojuma elementiem (soliņiem, atkritumu urnām), uzstādīta skulptūra - cilnis “Tautu deja”. Skvērs kādreiz bija, kā daļa no visas Ķemeru kūrorta zaļas struktūras, kas bija bagāta ar apstādījumu zonām – skvēriem, parkiem, estrādēm, paviljoniem, pastaigu maršrutiem mežos utt. Lielākā daļa apstādījumu zonu bija piesaistīta minerālavotiem, kā arī šī skvēra galvenās funkcijas ir minerālavots ar atpūtas zona kūrorta apmeklētājiem.

 

Skvēra projekts paredz saglabāt vēsturiskās kompozīcijas asis un kopējo kompozīciju, pielāgojot to esošajiem apstākļiem, kas izmainījušies, pieaugot apstādījumiem. Projekta kompozīcija balstīta uz trim vēsturiskajām asīm, kuru krustpunktā atrodas centrālais skvēra skulpturālais elements. Nedaudz izmainot pusloka ceļa trasējumu ir saglabāta pusloka kompozīcijas forma, ko atkārto gan esošo liepu rinda, gan ceļš, gan dzīvžogs. Kompozīcija veidota, pielāgojoties esošajiem apstākļiem un saglabājot esošos augus, kur plānots atstāt ozolu, kas ieaudzis esošajā dzīvžogā, veidojot ap to nelielu laukumu ar informācijas stendu, veloturetājiem. Saglabājot skvēra simetrisko kompozīciju, līdzīgs laukums veidots arī skvērā otrā pusē, atstājot plašāko ieejas daļu apstādījumu zonā. Pret skulptūru paralēli Tūristu ielai veidota atpūtas zona ar rožu stādījumiem.

 

Skvērā plānots atjaunot segumus, paredzot saistītās grants celiņu klājumu ar granīta bruģakmens apmali, kā arī laukumiem zem soliņiem, kas kalpo gan kā seguma norobežojošā daļa, gan kā vadulas vājredzīgiem. Labiekārtojuma elementi skvērā, kas dizainā saskaņoti ar Ķemeru parka labiekārtojuma elementiem: soliņi, laternas, atkritumu urnas, informācijas stends, norādes un veloturētāji.

 

Plānotā apstādījumu struktūra atspoguļo vēsturiskā skvērā izmantojamo augu sortimentu un galvenās apstādījumu grupas un formas.

foto no RERE group arhīva


Vakanču saraksts