Vakances

Projektēšana
Projektēšana

SIA “Livland Group” piedāvā arhitektūras un inženiertīklu tehnisko projektu izstrādi un realizāciju. Mēs augstu vērtējam ikvienu mūsu sadarbību ar klientiem un īstenojam gan mazus, gan lielus projektus.

Starp mūsu klientiem ir gan valsts un pašvaldību iestādes, gan uzņēmumi un privātpersonas.

SIA “Livland Group” piedāvātie pakalpojumi:

 • Būvprojektu sadaļu izstrāde;
 • Skiču projektēšana;
 • Vienkāršotā atjaunošana;
 • Inženiertīklu projektēšana;
 • Energoefektivitāte;
 • Projektu vadība;
 • Tāmju sastādīšana;
 • Būvprojektu saskaņošana;
 • Būvprojektu ekspertīze;
 • Tehniska apsekošana;
 • Ēku fasādes atjaunošanas projektēšana;
 • Ēku, būvju un dažādu būvelementu nojaukšanas projektu izstrāde.
 • Pēc projektu izstrādāšanas un saskaņošanas, būvprojektu autoruzraudzība visām projektu izstrādātajām sadaļām;

Lepojamies ar tādiem jaunākajiem izstrādātajiem un realizētajiem projektiem kā:

 • Būvprojekta izstrādi fasādes atjaunošanai ēkai Brīvības bulvārī 32, Rīgā;
 • Sabiles pilsētas laukuma infrastruktūras atjaunošanas projekta izstrāde;
 • Kuldīgas centra vidusskolas ēkas un stadiona pārbūves projekta izstrāde;
 • Pasīvo dzīvojamo ēku jaunbūves un labiekārtojuma projekta izstrāde Liepājā;
 • Viļa Plūdoņa muzeja dzīvojamās mājas un klēts restaurācijas darbu būvprojekta izstrāde, Ceraukstes pagasts, Bauskas novads;
 • Kultūras nama "Līvbērze" pārbūves projekta izstrāde;
 • Koncertdārza "Pūt vējiņi!" pārbūves un teritorijas labiekārtojuma projekta izstrāde;
 • Būvprojekta izstrāde Vilces sākumskolas pārbūvei;
 • Rundāles multifunkcionālā centra būvprojekta izstrāde, pasūtītājs - Rundāles novada dome;
 • Būvprojekta izstrāde "Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve dabas parkā “Abavas senleja", pasūtītājs - Talsu novada pašvaldība (nav vēl realizēts);
 • Ķemeru parka pārbūves un Ūdenstorņa restaurācijas projekta izstrāde;
 • Rundāles pils kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija pils rietumu pusē (nav vēl realizēts);
 • Rundālas Multifunkcionālā centra būvprojekta izstrāde;
 • Dienvidu mola stāvlaukumam pieguļošās teritorijas labiekārtojuma pārbūve, tajā uzstādot zvejas kuģi “Grots”.

 


Vakanču saraksts