Vakances

Projektēšana
Projektēšana

Veicam arhitektūras un inženiertīklu tehnisko projektu izstrādi un realizāciju. Mēs augstu vērtējam ikvienu mūsu sadarbību ar klientiem un īstenojam gan mazus, gan lielus projektus. Starp mūsu klientiem ir gan valsts un pašvaldības iestādes, gan uzņēmumi un privātpersonas.

 • Nodrošinām visu nepieciešamo būvprojekta sadaļu izstrādi;
 • skiču projektu, vienkāršotās renovācijas projektu, inženiertīklu un energoefektivitātes projektu izstrādi;
 • projektu vadību, tāmju sastādīšanu un būvprojektu saskaņošanu;
 • pēc projekta izstrādāšanas un saskaņošanas, veicam būvdarbu autoruzraudzību visām projektā izstrādātajām sadaļām;
 • veicam būvprojektu eksprertīzi; 
 • izstrādājam ēku fasādes atjaunošanas projektus;
 • kā arī veicam ēku, būvju un dažādu būvelementu nojaukšanas projektu izstrādi.


Lepojamies ar tādiem jaunākajiem izstrādātajiem un realizētajiem projektiem kā:

 • Tehniskā projekta izstrāde Ziedoņdārza parkam;
 • Tehniskā projekta izstrāde Grīziņkalna parkam;
 • Viļa Plūdoņa muzeja dzīvojamās mājas un klēts restaurācijas darbu būvprojekta izstrāde, Ceraukstes pagasts, Bauskas novads;
 • Mežotnes baznīcas ēkas pārbūves un lietošanas veida maiņas būvprojekta izstrāde, Rundāles pagasts, Rundāles novads;
 • Latvijas Biomedicīnas pētijumu un studiju centra atvērtā tipa laboratoriju, 1. un 2.stāva izbūves skiču projekta izstrāde un citiem projektiem;
 • Būvprojekta izstrāde Vilces sākumskolas pārbūvei;
 • Rundāles multifunkcionālā centra būvprojekta izstrāde, pasūtītājs - Rundāles novada dome (nav vēl realizēts)
 • Būvprojekta izstrāde "Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve dabas parkā “Abavas senleja", pasūtītājs - Talsu novada pašvaldība (nav vēl realizēts)
 • Tehniskā projekta izstrāde Vilces sākumskolai (nav vēl realizēts)
 • Rundāles pils kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija pils rietumu pusē (nav vēl realizēts)
 • Rundālas Multifunkcionālā centra būvprojekta izstrāde (nav vēl realizēts)
 • Dienvidu mola stāvlaukumam pieguļošās teritorijas labiekārtojuma pārbūve, tajā uzstādot zvejas kuģi “Grots” (nav vēl realizēts)

Sazinies ar mums


Vakanču saraksts