Vakances

Pabeigti Vilces skolas atjaunošanas darbi

Izstrādājot būvprojektu Vilces skolai, pielāgojām telpas mūsdienu vajadzībām - šaurās mācību klases pārplānojām un atjaunojām plašākas un krāsainākas. Ēkā paredzējām pilnīgi visu inženiertīklu nomaiņu - tagad ir gan mūsdienu prasībām atbilstoša ventilācijas sistēma, gan pārējie inženiertīkli. 
Vislielākās izmaiņas ir redzamas pagrabstāvā, kur tumšās un neizbūvētās pagraba telpās tagad ir gaiša un skaisti izbūvēta mājturības klase.

Projektēšanas darbi Vilcē turpinās - pašreiz izstrādājam būvprojektu blakus esošās Vilces muižas pagraba atjaunošanai un pastaigu takas izveidei muižas parkā.

 

http://www.jelgavasnovads.lv/lv/pasvaldibas-zinas/13280/pabeigti-vilces-skolas-atjaunosanas-darbi


Vakanču saraksts