Vakances

REALIZĒTS: Energoefektivitātes paaugstināšana daudzfunkcionālajam sociālo pakalpojumu centram

Pēc Jelgavas novada pašvaldības pasūtījuma izstrādājām būvprojektu energoefektivitātes paaugstināšanai daudzfunkcionālajam sociālo pakalpojumu centram.

Projektā paredzēta ēkas pārbūve atbilstoši enerģijas un oglekļa dioksīda ietaupījumu pasākumiem, telpu pārplānošana un atjaunošana, dizaina risinājumi fasādei un iekštelpām, teritorijas labiekārtojums. Telpas paredzētas ārstu kabinetiem, dienas centram un dzīvokļi dažādām sociālām mērķa grupām.

 

Objekta atrašanās vieta: Draudzības iela 3, Kalnciems, Kalnciema pagasts, Jelgavas novads.

 

Ēkas grupa un galvenais lietošanas veids (saskaņā ar būvju klasifikāciju): III.grupa, 1220 – biroju ēka.

 

Būvprojekta sastāvs: Vispārīgā daļa, Topogrāfiskais uzmērījums, Ģeotehniskā izpēte, Tehniskās izpētes atzinums, Ģenerālplāns, Teritorijas sadaļa, Arhitektūras risinājumi, Būvkonstrukciju risinājumi, Apkure, ventilācija, siltummehānika, ūdensvads un kanalizācija (iekšējie un ārējie tīkli), Automātiskās ugunsdzēsības signalizācijas sistēma, Apsardzes signalizācija, Videonovērošanas sistēma, Datortīkli, Elektroapgādes tīkli (iekšējie un ārējie tīkli), vides aizsardzības pasākumi, darba organizācijas projekts, ugunsdrošības pasākumu pārskats, ekonomikas daļa (iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums, būvdarbu apjomu saraksts, izmaksu aprēķins).


Vakanču saraksts