Vakances

Realizēts: Būvprojekts energoefektivitātes paaugstināšanai kultūras namā “Līvbērze”

Objekta adrese: Jelgavas iela 17, Līvbērze, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads.

Lietošanas veids (pēc klasifikatora): 1261- plašizklaides pasākumu ēka

Būves grupa: 3.grupa

Projektā paredzēta kultūras nama “Līvbērze” pārbūve, telpu pārplānošana un atjaunošana, dizaina risinājumi fasādei un iekštelpām, teritorijas labiekārtojums. 

Būvprojekta sastāvs: Vispārīgā daļa, Topogrāfiskais uzmērījums, Ģeotehniskā izpēte, Tehniskās izpētes atzinums, Ģenerālplāns, Teritorijas sadaļa, Arhitektūras risinājumi, Būvkonstrukciju risinājumi, Apkure, ventilācija,siltummehānika, ūdensvads un kanalizācija (iekšējie un ārējie tīkli), Automātiskās ugunsdzēsības signalizācijas sistēma, Apsardzes signalizācija, Videonovērošanas sistēma, Datortīkli, Elektroapgādes tīkli (iekšējie un ārējie tīkli), vides aizsardzības pasākumi, darba organizācijas projekts, ugunsdrošības pasākumu pārskats, ekonomikas daļa (iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums, būvdarbu apjomu saraksts, izmaksu aprēķins).

Būvprojekts akceptēts - 10.04.2017.

Objekts ir nodots ekspluatācijā - 08.02.2019.


Vakanču saraksts