Mūsu stāsts

SIA " Livland Group"

Mēs radām produktu, kam paši ticam un vidi, kurai darbinieki vēlas piederēt un klienti atgriezties.

Mūsu galvenie darbības veidi ir dažādu arhitektūras un dizaina projektu izstrāde, inženiertīklu projektēšana, teritorijas plānojumu izstrāde, zemes ierīcības projektu izstrāde, plaša klāsta darījumi ar nekustamajiem īpašumiem.

Mēs augstu vērtējam ikvienu mūsu sadarbību ar klientiem un īstenojam gan mazus, gan lielus projektus. Starp mūsu klientiem ir gan valsts un pašvaldības iestādes, gan uzņēmumi un privātpersonas.

Saliedētas un profesionālas komandas darbs kopīga mērķa vārdā ļauj mums sasniegt maksimālo rezultātu.


Atsauksmes

  • Ar uzņēmumiem Livland Group un Smart energy mēs iepazināmies caur mūsu kādreizējo darbinieci Anci Frācu. 2015.gada augustā iepazināmies ar Rudīti un Renāru Krūgaļaužiem personīgi, kad viņi pirmo reizi apmeklēja mūsu uzņēmumu Vācijā. Mums jaunais uzņēmēju pāris uzreiz likās simpātiski. Uzņēmumu vadītāji ātri saprata, ka Kafril, Livland Group un Smart energy uzņēmumu nodarbošanās jomas ļoti labi viens otru papildina, tāpēc vienojāmies par sadarbību. Sadarbība ar Livland Group un Smart energy ir ļoti nesarežģīta un draudzīga, katrs partneris papildina otru ar savām stiprajām pusēm un labprāt dalās viens ar otru zināšanās un pieredzē. Mēs priecājamies par mūsu sadarbības nākamajiem soļiem: pirmo kopīgi realizēto lielprojektu!

  • Den Kontakt zu Livland Group und Smart Energy vermittelte uns unsere ehemalige Mitarbeiterin, Frau Ance Fraatz. So lernten wir Rudite und Renars Krugalauzs kennen, als sie unser Unternehmen erstmals im August 2015 besuchten. Das junge Unternehmerpaar war uns sofort sympathisch. Wir stellten schnell fest, dass sich die Leistungsprofile unserer Firmen recht gut ergänzen und so berieten wir über mögliche Formen der Zusammenarbeit. Der Umgang miteinander ist dabei sehr unkompliziert und freundschaftlich, jeder Partner bringt seine Stärken und sein Wissen offen und bereitwillig ein. Wir freuen uns auf den nächsten Schritt unserer Kooperation: auf die erste gemeinsame Realisierung eines Großprojektes.

  • Mūsu uzņēmums darbojas inženiertehnisko pakalpojumu jomā, piedāvājot projektēšanu, inženiertehniskos risinājumus, konsultācijas, apmācību, farmācijas, API un biotehnoloģiju novērtēšanu un validāciju, saskaņā ar GMP prasībām. Mūsu sadarbība ietvēra dokumentācijas izstrādi biotehnoloģiskai ražošanai saistībā ar HVAC (apkures, ventilācijas, gaisa kondicionēšanas) sistēmām, ražošanas un automatizācijas izstrādi bioloģisko paraugu uzglabāšanā.

  • SIA “Livland Group” pakalpojumus savā laikā izmantoja mans dēls, strādājot lielā zviedru loģistikas uzņēmumā “Green Carrier “. Man Bija nepieciešams pasūtīt sava mazā dzīvoklīša vienkāršotās atjaunošanas dokumentāciju. Darba procesā izrādījās, ka arī mazs dzīvoklītis var rast lielas problēmas. Problēmu risināšana aizņēma zināmu laiku, bet visa vajadzīgā dokumentācija bija sagatavota korekti; maksājumi veikti atbilstoši MK noteikumiem. Ar visām problēmām man palīdzēja tikt galā Austra Kaķeševa- ļoti atsaucīga jauna speciāliste, kura strādā ne tikai ar prātu, bet arī ar dvēseli.

    Privātpersona