Aktualitātes

Topogrāfiskā uzmērīšana

20.03.2017

Topogrāfiskā uzmērīšana ir topogrāfiskās informācijas iegūšana, sagatavošana un apstrāde (attēlošana), saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Tā ietver apvidus situācijas un reljefa uzmērīšanu vienlaikus, attēlā parādot zemes virsmas platības pēc to lietošanas veida. Topogrāfiskais plāns ir samazināts apvidus attēlojums (mērogs 1:250, 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000).

Topogrāfiskā uzmērīšana ir nepieciešama projektēšanas darbiem, inženierkomunikāciju izbūvei, detālplānojumu un zemes ierīcības projektu izstrādei.

Nepieciešamie dokumenti darbu uzsākšanai:

-          Zemes robežu plāns vai cits grafisks materiāls, kurā attēlota uzmērāmā teritorija, objekta izvietojuma shēma un robežas

-          Zemesgrāmata

Topogrāfisko plānu derīguma termiņu nosaka vietējās būvvaldes. Parasti tas ir viens gads, ja pašvaldība nav noteikusi garāku termiņu, bet ne ilgāku par diviem gadiem.

 

Detalizētākai informācijai, sazinieties ar mums! 


Visas aktualitātes