Aktualitātes

Liezēres bērnudārzam taps siltināšanas projekts

31.03.2017

Livland Group izstrādā Madonas novadā esošā Liezēres bērnudārza energoefektivitātes paaugstināšanas projektu. Projekta ietvaros tiks siltināta ēka, kā arī daļēji mainītas inženierkomunikācijas.

Priecājamies par to, ka bērnudārzs būs nepieciešams Liezērē arī pēc daudziem gadiem, jo jau šobrīd bērni domā par nākotni (skatīt bildi ar stārķiem). Dzirdējām arī, ka Liezērē šogad dzimstība pārsniedz mirsību! 

Zinām, energoefektivitātes paaugstināšanas projekts palīdzēs ietaupīt bērnudārza oglekļa emisijas līmeni un līdz ar to arī finanšu resursus!


Visas aktualitātes