Aktualitātes

Ķemeru kultūrvēsturiskā parka pārbūve un restaurācija

23.05.2017

Mums ir patiess prieks ņemt dalību Ķemeru attīstības vīzijā.

Šobrīd izstrādājam Ķemeru skaistā kultūrvēsturiskā parka pārbūves un restaurācijas būvprojektu.

Parks veidots 19.gadsimtā kā ainavu parks 22 ha platībā ar atbilstošu līkumotu celiņu tīklu 15 km garumā, dabas ainavā iesaistītiem arhitektūras elementiem - paviljoniem, rotondām, tiltiņiem, mākslīgi veidotiem kanāliem, kas saistīti ar parkam caurtekošo Vēršupīti. Parku ierīkojis daiļdārznieks M.Vāgners. Parks ir bagāts ar simtgadīgiem ozoliem, gobām, liepām, kļavām, priedēm un eglēm.

Ievērojamākie parka objekti ir sēravots "Ķirzaciņa" ar paviljonu un paviljons-rotonda Mīlestības saliņā.

Piedaloties Jūrmalas pilsētas domes izsludinātājā konkursā, iesniedzām meta piedāvājumu – mūsu vīziju par Ķemeru parku. 


Visas aktualitātes