Aktualitātes

Esam sākuši darbu pie būvprojekta koncertdārza "Pūt, vējiņi" pārbūvei!

19.04.2018

Esam sākuši darbu pie būvprojekta izstrādes koncertdārza "Pūt, vējiņi" pārbūvei.

Mūsu darbs ir izstrādāt būvprojektu, atbilstoši IK “Arhitekts Agris Padēlis-Līns” izstrādātajām arhitektūras vadlīnijām koncertdārzam “Pūt, vējiņi”, ņemot vērā noteiktās vadlīnijas būvapjoma kompozīcijas un apdares risinājumus.

Veidot mūsdienīgu, fiziski un funkcionāli atvērtu publiski pieejamu vidi kocertestrādes un parka apmeklētājiem, atverot parka vidē šobrīd nožogotās koncertdārza teritorijas. Šobrīd nožogoto teritoriju ziemeļu pusē iekļaut parka kopējā plānojumā, attiecīgi pārplānojot laukumus un celiņus, nodrošinot pilnīgu vides pieejamību. Paredzēt apgaismojumu, atpūtas soliņus, atkritumu urnas.


Visas aktualitātes