Aktualitātes

Būvprojekts energoefektivitātes paaugstināšanai IKSC "Avoti"

02.04.2017

Esam pabeiguši projektēšanas darbus energoefektivitātes pāaugstināšanai Informācijas, kultūras un sporta centrā “Avoti” Valgundē Jelgavas novadā. 
Paredzēta IKSC “Avoti” pārbūve, jauna ēkas piebūve doktorātam un aptiekai, jauna piebūve liftam, telpu pārplānošana, jumta un fasādes rekonstrukcija, teritorijas labiekārtošana, kā arī blakus esošās katlu mājas pārbūve. Kopējā pārbūvējamo ēku platība 1667,70 m2.


Visas aktualitātes